CE-märkning

Lagar och föreskrifter

Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. För byggprodukter anger CE-märkningen att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Det är tillverkaren som upprättar prestandadeklarationen. I den redovisas byggproduktens prestanda för dess väsentliga egenskaper. På så sätt kan användarna jämföra produkter, oavsett var de tillverkats.

I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och om ett anmält organ varit inblandat i tillverkningskontrollen. När det finns en prestandadeklaration ska tillverkaren CE-märka produkten. Vill du läsa mer om CE-märkning kan du göra det på boverket.se

Polardörrens produkter är CE-märkta

CE-märkning