Nordic entré

Garanti för Nordic Entré – ett enklare alternativ

10-års formgaranti
3-års fabriksgaranti

Garantiförutsättningar
En ytterdörr består till stor del av trä som är ett levande material. För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid kräver den underhåll för att stå emot kyla, värme, vind och snö.

Olika dörrar kräver olika slags underhåll. För att garantier ska gälla är det viktigt att produkten har transporterats, lagrats, monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar och Trä & Möbelföretagens (TMF) skrift “Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll“, att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än av Polardörren godkänd service-personal.

För ytterdörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdörren placeras i väggens ”varma” del, d v s långt indraget (minsta liv utan tak är 120 mm).