Polardörren

 

Garanti för Polardörrens svensktillverkade sortiment

15 år – Form (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm)
5 år – Mot kvistgulning, färgsläpp och kvist som släpper från karm, beslagens funktion och kondens mellan glas i isolerrutor
7 år – Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång )för modell Horisont 1, Horisont 3, Insikt, Soluppgång, Follow Me och Deja Vu
5 år – Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång )för övriga 3-skikts målade modeller
3 år – Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång)för modell Lapporten, Marin, Igloo, Klyftig, Allegro, Prisma, Förnuftig, Blanco och Facett i vit standardutförande samt teak- och ekdörrar. 

Ladda ner garantiblad här

Garantiförutsättningar
Dörrar målade i mörka NCS kulörer (7500 och uppåt) eller likvärdiga RAL kulörer omfattas inte av garantin på grund av att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter därmed materialen för extrema påfrestningar.

För att garantier ska gälla är det viktigt att produkten har transporterats, lagrats, monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar och Trä & Möbelföretagens (TMF) skrift “Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”, att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än av Polardörren godkänd service-personal, att på dörren fastsatt serienummer vid dörrbladets kortsida mot gångjärn ej avlägsnats eller övermålats.

För ytterdörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdörren placeras i väggens ”varma” del, d v s långt indraget (minsta liv utan tak är 120 mm).

Obs! För produkter där vi erbjuder 7 och 5 års garanti krävs aktivering via Dörrfakta/Garantier/Registrera din dörr, i annat fall gäller 3 års fabriksgaranti.