Monteringsanvisning

Hur du monterar din ytterdörr är ett viktigt moment, det påverkar hur hela dörrlösningen kommer att upplevas.

Viktigt att tänka på när man får sin dörr levererad är att man kontrollerar eventuella transportskador. Transportskador ska anmälas direkt och kvitteras av chaufför som levererar dörren och senast inom sju dagar till inköpsstället och innan montage.

Ladda ner checklista för varumottagning

För att garantier ska gälla är det mycket viktigt att följa produktens monteringsanvisning.  En felaktigt monterad karm kan medföra att efterjustering av dörren försvåras, att dörrbladet ser skevt ut och inte sluter tätt, eller att dörrbladet tar i när det skall stängas. Några generella saker man ska tänka på är:

  1. Använd karmhylsor vid montage av karmen t.ex adjufix. Med hjälp av dessa hylsor, kan karmen spännas upp och fixeras i rätt läge innan den slutligen skruvas fast.
  2. Alla karmsidor ska vara “i lod”, det vill säga att karmen inte lutar,  och vi rekommenderar att ett så långt vattenpass som möjligt används för bästa resultat.
  3. Slutligen bör man även göra en kryssmätning, vilket innebär att de två diagonalmåtten från dörrens hörnen skall vara exakt lika.

Ladda ner vår monteringsanvisning
Ladda ner instruktion för att justera gångjärn
Ladda ner instruktion för montage av ASSA behörspaket
Ladda ner instruktion för montage av Dorma behörspaket