POLARDÖRREN 75 ÅR

En dörrtillverkning som startade för 75 år sedan.

Holger Holmqvist ansåg redan 1946 att en ytterdörrar av kvalité var av vikt.  ​

HH- dörren startade utifrån Holgers vision, egen produktion, konstruktion och design. Holger specialiserade sig på gedigna teak-dörrar, många av dem är i bruk än i dag. De la vikten på en god isolering och utvecklade egna konstruktioner som tex tätningslister. ​

Detta är polardörrens ursprung och än i dag lever Holgers grundpelare kvar, de fem förutsättningar för kvalité. Vi håller fast vid detta trots att tiderna förändras.    

Det kallar vi hållbart dörrhantverk!  ​

Holgers motto, de fem förutsättningarna:  

  • Noggrant materialval ​
  • Kvalitetskontroll  ​
  • Traditionell formgivning ​
  • Hantverksskicklighet kompletterad med modern produktionsteknik ​
  • Anpassning till nya estetiska krav och krav på livslängd