Brand

Branddörrar och brandklassning

I brandcellgränser är en branddörr en viktig komponent. Brandklassade dörrar delas in i klasser där bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter, t ex. EI 30 eller A60.

Integriteten E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. I Boverkets Byggregler (BBR) kan du läsa mer om vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. 

En branddörr bör vara typgodkänd. Det innebär att den är brandprovad, tillverkningskontrollerad och försedd med typgodkännandeskylt. Är den dessutom korrekt monterad har branddörren den kvalitet som krävs.

Alla Polardörrens oglasade dörrar upp till storlek 10*21 kan fås mot tillägg som brandklass EI30 enligt Statens Provningsanstalt Typgodkännande (SP).

Kontakta närmaste återförsäljare för pris.
Dörrfakta Hitta återförsäljare Tillval Tillbehör
Kategori: