Polardörrens integritetspolicy

1. Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vår Integritetspolicy ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

2. Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

2.1 Personuppgift och behandling
Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress – om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstörning av personuppgift.

3. Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Kontaktuppgifter till oss är:

Polardörren AB
Kabelgatan 9
943 31 Öjebyn

Org. nr. 556245-3414
0911-667 00
info@polardorren.se

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du köper våra produkter och använder våra tjänster, när du använder vår app eller anmäler dig till sammankomster och när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

4. Personuppgifter som vi samlar från dig

När du beställer tjänster eller produkter så samlar vi in dina kontaktuppgifter. Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss.

5. Kategorier och grund för behandling

Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, företagsuppgifter och andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss.

Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om tjänst med dig och med kunden som du representerar.

Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att vi inte kan tillhandahålla resultatet av tjänsten till dig eller kunden eller att vi levererar fel produkt.

6. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi lagrar dina uppgifter till dess att tjänsten har utförts och produkter har levererats och upp till en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera reklamationsärenden. Därefter anonymiserar vi dina uppgifter och använder dem i forskning och statistik för att kunna förbättra våra tjänster och produkter och utveckla nya.

Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

7. Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla tjänsten och leverera produkter du har beställt och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig eller kunden
  • för att personifiera och förbättra din upplevelse av tjänsten,
  • för att administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat dig från det
  • för att kontrollera, förhindra och utreda eventuellt missbruk eller felaktig användning av tjänsten
  • för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen

8. Cookies eller kakor

Cookies eller kakor är teknologier som identifierar dig eller den utrustning som du använder. Du kan själv kontrollera cookies genom inställningar i din webbläsare och andra verktyg.

9. Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina personuppgifter till ett tredje land.

Våra underleverantörer har samma skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som vi har gentemot dig. Det framgår av ett avtal som vi har ingått med våra underleverantörer som kallas Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Dina uppgifter som kund kan samköras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

Vi kan också dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att tillhandahålla tjänsten och fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig eller kunden.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.

Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

11. Fråga oss

Har du har frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, samt via chatten eller användarstöd som finns tillgängligt i tjänsterna. Du kan också skicka din förfrågan till vår e-postadress: info@polardorren.se.