Garantier

Viktigt att tänka på när man får sin dörr levererad är att man kontrollerar eventuella transportskador. Transportskador ska anmälas direkt och kvitteras av chaufför som levererar dörren och senast inom sju dagar till inköpsstället och innan montage.

Ladda ner checklista för varumottagning

Garantiförutsättningar

En ytterdörr består till stor del av trä som är ett levande material. För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid kräver den underhåll för att stå emot kyla, värme, vind och snö. Olika dörrar kräver olika slags underhåll.

För att garantier ska gälla är det viktigt att produkten har transporterats, lagrats, monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar och Trä & Möbelföretagens (TMF) skrift “Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”, att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än av Polardörren godkänd service-personal, att på dörren fastsatt serienummer vid dörrbladets kortsida mot gångjärn ej avlägsnats eller övermålats.

För ytterdörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdörren helst placeras i väggens “varma” del, d v s långt indraget (minsta liv utan tak eller bleck är 120 mm).

Garanti Nordic Entré, läs mer här

Garanti_Polardörren_20200101